Το εκπαιδευτήριό μας είναι ο επίσημος και αποκλειστικός συνεργάτης της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπισστημίου Μακεδονίας