Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα των υποτροφιών που δίνονται από την γερμανική ομοσπονδιακή δημοκρατία και το γερμανικό ινστιτούτο "Goethe" που αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας.