Προγράμματα Σπουδών

Η βασική βαθμίδα απευθύνεται σε παιδιά από 5η Δημοτικού και πάνω Τα τμήματα Α, Α1 και Α2 στοχεύουν στην κατάκτηση των γνώσεων των επιπέδων γλωσσομάθειας Α1 και Α2 από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Για τη βασική βαθμίδα λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Deutsch A

Deutsch A1 - που οδηγεί στην κατάκτηση των γνώσεων του επιπέδου Α1

Deutsch A2 - που οδηγεί στην κατάκτηση των γνώσεων του επιπέδου Α2

Στη μεσαία βαθμίδα ανήκουν τα επίπεδα γλωσσομάθειας Β1 και Β2. Τα τμήματα της μεσαίας βαθμίδας είναι τέσσερα. Τα τμήματα Deutsch Β1 και Β2 στοχεύουν στην κατάκτηση των γνώσεων επιπέδου Β1 και Β2 αντίστοιχα. Τα τμήματα Zertifikat Deutsch B1 και Zertifikat Deutsch B2 στοχεύουν στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από τα παρακάτω: Zertifikat B1/B2 του Ινστιτούτου του Goethe, Zertifikat B1/B2 του Αυστριακού Ινστιτούτου, Zertifikat B1/B2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για τη μεσαία βαθμίδα λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Deutsch B1 - που οδηγεί στην κατάκτηση των γνώσεων του επιπέδου B1

Zertifikat B1 - προετοιμασία των μαθητών για πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 (προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 12ο έτος)

Στην ανώτερη βαθμίδα ανήκουν τα επίπεδα γλωσσομάθειας C1 και C2. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τα δύο τμήματα που αφορούν το επίπεδο C1, επειδή για το επίπεδο C2 το προτεινόμενο όριο ηλικίας είναι τα 18 έτη. Έτσι, τα τμήματα της ανώτερης βαθμίδας που απευθύνονται σε εφήβους είναι δύο. Το τμήμα Deutsch C στοχεύει στην κατάκτηση των γνώσεων επιπέδου C1. Το τμήμα Zertifikat Deutsch C1 στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του αντίστοιχου επιπέδου. Οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν σε ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από τα παρακάτω: Zertifikat C1 του Ινστιτούτου του Goethe, Zertifikat C1 του Αυστριακού Ινστιτούτου, Zertifikat C1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για την ανώτερη βαθμίδα λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Deutsch C - που οδηγεί στην κατάκτηση των γνώσεων του επιπέδου C1

Deutsch C1 - που οδηγεί στην προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για πιστοποιητικό γλωσσομάθειας C1 (προτεινόμενο όριο ηλικίας: μετά το 16ο έτος)